Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

Auteurs en eindredactie

in alfabetische volgorde

Jo Bastiaens, PhD, studeerde Politieke wetenschappen en American Studies, en schreef zijn doctoraat over het hogeronderwijsbeleid van Indonesië. Bij Thomas More Mechelen adviseert hij het onderwijsbeleid en geeft hij les in Sociologie, Interculturele communicatie en Internationale studies. Met een collega uit de opleiding Journalistiek publiceerde hij onlangs het boek 500 Gebeurtenissen die onze wereld veranderden, uitgegeven door Lannoo Campus.

Dries Berings, behaalde in 1983 zijn licentiaatsdiploma in de Psychologische en Pedagogische wetenschappen aan de Rijksuniversiteit Gent. In 2001 behaalde hij de titel van doctor in de Psychologische wetenschappen aan de KU Leuven op basis van een onderzoek naar de ontwikkelingskansen van kwaliteitszorg in het hogescholenonderwijs. Momenteel is hij als hoofddocent en onderzoeker verbonden aan de faculteit Economie en bedrijfswetenschappen en aan de onderzoeksgroep Work & Organisation Studies van de KU Leuven.

Els Callens, studeerde pedagogische wetenschappen en godsdienstwetenschappen aan de KU Leuven. Zij is werkzaam op VIVES (voorheen KATHO en H. Familie) sedert 1993 als docente in pedagogische vakken en RK-godsdienst​. Zij was coördinator Internationalisering van de VIVES lerarenopleiding campus Tielt van 2004 tot 2014. Sinds 2014 is zij op VIVES coördinator Internationalisering voor het studiegebied Onderwijs. Thema's: internationalisering en internationale competenties, inclusie, equity topics, onderwijs in grootstedelijke context, levensbeschouwelijke competenties.

Paul Catteeuw, is Master in de Germaanse filologie (KU Leuven). Van 1985 tot 2014 werkte hij in het hoger onderwijs. Aan de Karel de Grote-Hogeschool doceerde hij Duits en Duits vertalen en leidde hij ook het Centrum voor Talen. Vanaf 2004 deed hij onderzoek naar het verwerven van interculturele competentie in een multiculturele maatschappij en publiceerde hierover veelvuldig. Hij doceerde het vak Interculturele communicatie aan Vlaamse en internationale klassen. Van 2007 tot 2009 werkte hij even voor CANON cultuurcel, waar hij verantwoordelijk was voor erfgoededucatie en interculturele communicatie in het hoger onderwijs. Hij is lid van de raad van bestuur van Faro en redactiesecretaris van het A1 tijdschrift Volkskunde. Sinds 2014 is hij met pensioen en wijdt hij zich aan een doctorale dissertatie over immaterieel erfgoed.

Daphné Coomans is sinds 2014 kwaliteitszorgmedewerker onderwijs aan de Vrije Universiteit Brussel.

Gijs Coucke is sinds 2009 beleidsmedewerker binnen de afdeling Internationalisering van de Universiteit Gent. In die functie is hij voornamelijk verantwoordelijk voor het beleid inzake strategische en regionale samenwerking en staat hij in voor de coördinatie van de institutionele partnerschappen en netwerken. Verder is hij betrokken bij diverse beleidsdossiers rond internationalisering en is eveneens verantwoordelijk voor de portaalsite en diverse online toepassingen voor internationalisering. In het kader van het geïntegreerd beleidsplan was hij betrokken bij de ontwikkeling van de Engelstalige exchange programmes voor inkomende studenten en van mobility windows. Voor zijn aanstelling aan de Universiteit Gent was Gijs Coucke als onderzoeker verbonden aan het Hoger Instituut voor Wijsbegeerte van de KU Leuven, waar hij in 2008 zijn doctoraat behaalde.

Katrijn D’Herdt is coördinator Internationalisering aan de faculteit Lichamelijke Opvoeding en Kinesitherapie aan de Vrije Universiteit Brussel. Daarnaast is zij ook lerarenopleider. Haar voornaamste interesses liggen op het kruispunt van die beide functies: krachtige leeromgevingen voor geïnternationaliseerde leeractiviteiten en het stimuleren van internationale ervaringen voor alle studenten.

Frederik De Decker is sinds 2014 het afdelingshoofd Internationalisering van de Universiteit Gent, de instelling waar hij talen studeerde. Hij begon daar ook zijn professionele loopbaan, meer dan 20 jaar geleden, getriggerd door zijn eigen buitenlandse ervaringen in Nederland en Polen. Hij had verschillende verantwoordelijkheden met betrekking tot internationalisering in diverse instellingen alvorens hij in 2003 Diensthoofd Onderwijsontwikkeling en Internationalisering werd aan de Arteveldehogeschool. Vanuit deze job werd hij tussen 2006 en 2014 gedetacheerd naar de Associatie Universiteit Gent als stafmedewerker Onderwijs. Hij was en is (bestuurs)lid van diverse (inter)nationale organisaties en participeert regelmatig in internationale projecten. Hij is een veelgevraagd spreker en schrijft ook geregeld over topics als internationalisering, kwalificatieraamwerken, kwaliteitszorg en (internationale/interculturele) leerresultaten.

Christophe Empsen is sinds 2011 kwaliteitszorgmedewerker Onderwijs voor de Life Sciences aan de Vrije Universiteit Brussel, met een jarenlange ervaring in de Vlaamse onderwijsvisitatie- en accreditatieprocessen.

Wim Hoste is Master in de Pedagogische wetenschappen (Universiteit Gent, 2000). Hij startte zijn loopbaan als docent Pedagogiek, didactiek en onderwijsbeleid aan de opleiding Bachelor in het secundair onderwijs aan de Arteveldehogeschool. In 2007 werd hij diensthoofd Onderwijsontwikkeling en internationalisering aan diezelfde hogeschool. In 2013 werd hij hoofd van het International Training Centre van de faculteit Bio-Ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent. Hij is sinds 2009 Bologna-expert voor het Vlaams hoger onderwijs.

Ives Hubloue (Prof. dr.) is voorzitter van de dienst Urgentiegeneeskunde van het UZ Brussel en van de Research Group on Emergency and Disaster Medicine Brussels (ReGEDiM). Hij is tevens voorzitter van het Strategisch Beleidscomité van de European Master in Disaster Medicine en als professor verbonden aan de Vrije Universiteit Brussel.

Ruth Jamers studeerde in 2009 af als Master in de Pedagogische wetenschappen met specialisatie in de Onderwijskunde. Ze begon haar carrière als projectmedewerker Onderwijs aan de Universiteit Antwerpen en is reeds enkele jaren als stafmedewerker Onderwijs werkzaam aan de Hogeschool PXL. Zij is betrokken bij de algemene onderwijsondersteuning van opleidingsteams en de beleidsontwikkeling en -uitvoering van opleidingen. Ze is gespecialiseerd in curriculumontwikkeling, internationalisering van het curriculum, authentiek onderwijs en duurzame ontwikkeling in het hoger onderwijs.

Yves Knockaert is doctor in de Musicologie en docent aan het Lemmensinstituut te Leuven (LUCA School of Arts, Campus Lemmens). In de jaren 1990 was hij verantwoordelijk voor de internationalisering van het Lemmensinstituut. In de periode 2014-15 was hij diensthoofd Internationalisering van LUCA School of Arts. Van 2002 tot 2011 was hij verantwoordelijk voor het beleid van het onderzoek in de kunsten van de Associatie KU Leuven, onder meer als directeur van het Instituut voor Onderzoek in de Kunsten.

Tot zijn recente publicaties behoort Wolfgang Amadé, een biografie van Mozart gebaseerd op zijn correspondentie, en Dies Irae – Kroniek van het Requiem (mede-auteur). Mede door zijn doctoraat is zijn huidig onderzoek gericht naar de Duitse hedendaagse componist Wolfgang Rihm.

Paul Leys studeerde EU-studies. Hij werkt als beleidsmedewerker aan de afdeling Internationalisering van de Universiteit Gent en is daar verantwoordelijk voor datamonitoring en –analyse inzake internationalisering.

Rudy Martens is gewoon hoogleraar in het domein van strategie en organisatie en momenteel decaan van de faculteit Toegepaste economische wetenschappen, Universiteit Antwerpen. Zijn onderzoek focust op strategieprocessen, strategievorming en competence-based management.

Inge Piryns is Erasmuscoördinator aan de Arteveldehogeschool en begon 20 jaar geleden haar professionele loopbaan in internationalisering. Dit was het logisch gevolg van haar sterke interesse in mensen, talen en culturen. Zelf studeerde zij Germaanse talen aan de Universiteit Gent, was Erasmusstudent in Nancy (Frankrijk) en deed na haar studies literair onderzoek via een beurs van de Vlaamse Gemeenschap in Rome (Italië). Ze leidde internationale projecten aan de Universiteit Gent en de Universiteit Antwerpen (UA-UIA), was coördinator Internationalisering ad interim (UA-RUCA) en pionier Internationalisering bij KLBO Gent, één van de vier hogescholen die 15 jaar geleden tot de Arteveldehogeschool fusioneerden. Van bij het ontstaan van de Arteveldehogeschool was en bleef zij de motor achter de visie en het beleid inzake de internationalisering van de hogeschool. Ze is lid van diverse adviesraden en werkgroepen, en is bepleiter van een geïntegreerd internationaliseringsbeleid.

Joke Simons, PhD, studeerde psychologie, en schreef haar doctoraat over motivatie in het hoger onderwijs. Aan Thomas More is zij werkzaam binnen de lerarenopleidingen en de opleiding Intercultureel Management. Naast onderzoek bestaat haar lesopdracht vooral uit het aanleren van onderzoeksvaardigheden.

Tina Stoquart is momenteel werkzaam als onderzoeker en coördinator Distance Learning aan het Centrum voor Statistiek binnen de Universiteit Hasselt. Sinds twee jaar wordt zij ingeschakeld voor de implementatie en organisatie van de internationale Master of Statistics by Distance Learning. Tina studeerde af in 2013 aan de KU Leuven waar zij een masteropleiding Educatieve studies genoot. Na haar afstuderen, was ze gedurende een jaar werkzaam als jonge onderzoeker bij het departement Research & Development aan de Vrije Universiteit Brussel (VUB) en dit voor onderwijs gerelateerd onderzoek. Tina is momenteel verantwoordelijk voor het ontwikkelen en de verdere evaluatie van de instructional designs van de online cursussen binnen de virtuele leeromgeving. Daarnaast onderzoekt ze hoe interactie tussen student en docent, feedback en assessment vormen (zowel permanente evaluatie als eindexamens) op afstand kunnen geoptimaliseerd worden. Samen met het docententeam en de studenten zet ze zich in voor de kwaliteitsbewaking van het programma. Tijdens de eerste maanden van haar aanstelling behaalde ze intern binnen de Universiteit Hasselt een beurs voor een internationaliseringsproject en een onderwijsinnovatieproject. Dankzij deze beurzen kan het Centrum voor Statistiek de verdere uitbouw en implementatie van het Distance Learning programma uitvoeren.

Vicky Van Woensel behaalde haar diploma Toegepaste economische wetenschappen-handelsingenieur in 2012. In 2013-2014 was ze in China werkzaam, o.a. als lesgeefster. Momenteel is ze onderwijsmedewerker aan het departement Management van de faculteit Toegepaste economische wetenschappen, Universiteit Antwerpen.

Ludo Vandael is pedagoog. Hij is werkzaam als docent en anker Internationalisering bij de opleiding Professionele bachelor secundair onderwijs aan de Karel de Grote Hogeschool.

 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!