Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

2.1.2.3 Beschrijving van het IIC-kader

Voor de ontwikkeling van het IIC-kader werd gekozen om de leerresultaten als competenties te omschrijven, dat wil zeggen dat kennis, vaardigheden en attituden als een geïntegreerd geheel werden beschreven. Het ontwikkelingsproces resulteerde concreet in acht generieke internationale en interculturele competenties waarvoor telkens drie beheersingsniveaus werden beschreven.

  • Openheid, herkenning en respect: zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen en hier respectvol mee omgaan.
  • Internationale en interculturele curiositeit en goesting: (blijvend) nieuwe interculturele en internationale ervaringen willen aangaan en interculturele en internationale kennis willen opdoen.
  • Interculturele en internationale (vak)kennis: interculturele en internationale kennis verwerven, zowel algemeen, taalkundig, als in het vakdomein, en dit toepassen op interculturele en internationale contexten.
  • Weerbaarheid: bij interculturele interactie kunnen omgaan met confrontaties en botsingen, en in samenwerking tot een oplossing komen.
  • Flexibiliteit: zich (professionele) handelingswijzen eigen maken die passen binnen internationale en interculturele contexten, als professional en ook als burger.
  • Communicatieve vaardigheid: verschillende communicatiestijlen en talen hanteren om efficiënt en respectvol te communiceren in een interculturele en internationale context, als professional en ook als burger.
  • Kritisch bewustzijn: het eigen handelen bijsturen op basis van kritische reflectie.
  • Multiperspectiviteit: verschillende referentiekaders hanteren; verschillende denk- en handelingswijzen die eigen zijn aan een cultuur incorporeren. Hiermee rekening houdend effectief handelen in dagelijkse en professionele situaties.

Voor elke competentie werden drie beheersingsniveaus beschreven, zodat een opleidingsteam zicht krijgt op de tussenstappen die studenten best doorlopen.

Competentie 1: Openheid, herkenning en respect: Zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen en hier respectvol mee omgaan.
Elementair niveau: Culturele en internationale verschillen vaststellen, andere denk-, gevoels- en handelingswijzen herkennen.
Doorgroeiniveau: Culturele en internationale verschillen aanvaarden.
Integratieniveau: Zich inleven in andere denk-, gevoels- en handelingswijzen en hier respectvol mee omgaan.

De interculturele en internationale aspecten worden in het IIC-kader geconcipieerd als aanvullende, onlosmakelijke concepten. Beide aspecten moeten dus geïntegreerd worden bekeken.Lees verder: 2.1.2.4   Implementatie van het IIC-kader
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!