5.2.5 Concurrerende waarden

Om kwaliteit te realiseren zal men een organisatiecultuur moeten ontwikkelen waarin een evenwicht wordt gevonden tussen uiteenlopende aandachtsgebieden (teamspirit, individuele vrijheid, systematiek, innovatie). Wanneer men één van deze waarden overdreven accentueert, kan dat een nefaste invloed hebben op een andere waarde. Zo kan te veel systematiek (bv. te veel en te strakke regels en plannen) het gevoel van zelfbepaling, dat van kapitaal belang is voor de motivatie, ondermijnen (Van den Broeck, Van Steenkiste, De Witte, Lens & Andriessen, 2009). Dit inzicht sluit aan bij het idee van de concurrerende waarden (Quinn & Cameron, 1999). Dit houdt in dat succesvolle organisaties net deze zijn die creatieve en werkbare oplossingen kunnen vinden voor inherente spanningen waarmee een organisatie wordt geconfronteerd (Quinn, 1999).

Ook bij de ontwikkeling van het beleidsdomein internationalisering zal men vroeg of laat botsen op dergelijke tegenstellingen. Zo zullen de noodzaak en de druk om zich als opleiding te conformeren aan standaarden en verwachtingen vaak botsen met de drang om zich te profileren en te onderscheiden. Zo kunnen gelijkvormige en heldere richtlijnen stuiten op de behoefte aan flexibiliteit. Met andere woorden: in elk domein waarop het hoger onderwijs inzet (kwaliteit, diversiteit, duurzaamheid, internationalisering, etc. ) liggen dergelijke paradoxen op de loer. Het gaat dan om schijnbare tegenstellingen. Het gaat om waarden die we beide belangrijk vinden maar waarvoor het niet evident is om ze tegelijk te realiseren. De paradox die we hier net aanhaalden – het willen conformeren aan standaarden enerzijds en de profileringsdrang anderzijds – is slechts één van dergelijke paradoxen.Lees verder: 5.2.6   Cultuurspiegels: hoe werken we samen?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!