5.2.8 CultuurspiegelsPLUS: tussen de oren

In de oorspronkelijk Cultuurspiegels zijn alle vragen in de vragenlijst sector-onafhankelijk geformuleerd. Dit heeft als voordeel dat het instrument ook inzetbaar is in andere sectoren dan het onderwijs. Om toch tegemoet te komen aan de specificiteit van het hoger onderwijs werd een derde deel toegevoegd met specifieke vragen rond kwaliteit en diversiteit in de opleiding.

In dit deel van de vragenlijst wordt aan de respondenten een aantal stellingen voorgelegd die gerelateerd zijn aan kwaliteitsborging (bv. “De kwaliteit van het onderwijs beantwoordt aan internationale standaarden”), klantgerichtheid (bv. “Studenten krijgen de kans om hun talenten maximaal te ontwikkelen en zo de best mogelijke carrière voor zichzelf uit te bouwen”) en inclusie (bv. “Er worden inspanningen gedaan opdat studenten met diverse levensbeschouwingingen, sociale of culturele achtergronden zich zouden thuis voelen in de organisatie”). Ook bij deze stellingen wordt telkens de dubbele vraag gesteld: hoe belangrijk vind je dit (belang) en in welke mate is het gerealiseerd binnen jouw opleiding of studiegebied (perceptie)? Vooral het belang dat personeelsleden verbinden aan de voorgelegde stellingen leert ons iets over de mindset van de personeelsleden rond deze topics. Het kan ook gezien worden als een element van de kwaliteitscultuur (Berings, 2015).

Deze stellingen werden tot nu toe voorgelegd aan 713 personeelsleden in het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland, verspreid over 23 units. Voor alle stellingen zegt minstens 50% dit ‘heel belangrijk’ of ‘van het allergrootste belang’ te vinden. Dit percentage varieert echter sterkt van stelling tot stelling. Hierbij valt op dat stellingen met betrekking tot kwaliteit en diversiteit hoog scoren, maar dat de animo voor (nog) meer individualisering niet zo groot is. Men zou dus kunnen stellen dat in de mindset van de personeelsleden standaardisatie toch belangrijker lijkt dan individualisering. Voor het idee om onderwijs meer te gaan personaliseren uitgaande van het ‘future self’ of ‘possible selves’ (Hock, Deshler & Schumaker, 2006) bestaat met andere woorden nog geen groot draagvlak.

Door deze stellingen voor te leggen aan de personeelsleden en ze naderhand te bespreken kan het debat met betrekking tot deze topics helderder worden gevoerd, zowel binnen geledingen als tussen geledingen of instellingen.

CultuurspiegelsPLUS: tussen de orenLees verder: 5.2.9   Reflectie en dialoog
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!