5.1.2 De indicatoren

Vanuit het idee dat eQuATIC geen (of slechts in beperkte mate) extra belasting mag meebrengen voor studenten en personeel die betrokken zijn bij internationalisering, wordt binnen eQuATIC uitgegaan van data die reeds verzameld werden in een andere context. Om te komen tot een dataset die het brede gebruik van eQuATIC kan faciliteren, werd binnen de Vlaamse werkgroep bekeken welke data alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen in de werkgroep reeds actief verzamelden. Vervolgens werd door middel van een bevraging nagegaan in hoeverre deze data ook in de niet-Vlaamse context voorhanden waren.

Uit de analyse van deze beschikbare data, die werd afgetoetst aan bovenstaande parameters, werden twaalf indicatoren geïdentificeerd onder de verschillende clusters. Samen geven deze de kwaliteit van internationale samenwerking weer:

 • Kwaliteit van de betrokken partner
  • Kwaliteit van inkomende uitwisselingsstudenten
  • Kwaliteit van uitgaande uitwisselingsstudenten
  • Ondersteuning en faciliteiten bij de gastinstelling
  • Academische meerwaarde
  • Rankings
 • Kwaliteit van de informatie-uitwisseling
  • Informatie in de studiegids
  • Uitwisseling van documenten voor mobiliteit
 • Impact van de samenwerking
  • Mobiliteitsgraad
  • Betrokkenheid
  • Onderwijssamenwerking
  • Onderzoekssamenwerking
  • Valorisatie


Lees verder: 5.1.3   De tool
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!