5.2.4 De kwaliteiten van de kwaliteitscultuur

Welke eigenschappen moet een organisatiecultuur van een instelling voor hoger onderwijs, een departement of een opleiding hebben om van een kwaliteitscultuur te kunnen spreken? Recent gaf de Nederlandse Onderwijsraad (2015) een doordachte aanzet om hierop een antwoord te geven. Concreet kwam men tot de volgende lijst met cruciale kenmerken van een kwaliteitscultuur:

  1. Een duidelijke, gedeelde en doorleefde onderwijsvisie voortkomend uit een open dialoog.
  2. Verbetergerichtheid vanuit collectief en individueel vermogen.
  3. Leiderschap op opleidingsniveau (faciliterende, coachende en verbindende stijl).
  4. Een ondersteunende organisatiestructuur die aanzet tot teamwerk en samenwerken.
  5. Een dragend HR-beleid.
  6. Grote studentbetrokkenheid.
  7. Externe oriëntatie (omgevingsbesef).

Deze lijst kan de reflectie en dialoog over de eigen kwaliteitscultuur stimuleren. Het kan inspirerend zijn om aan de eigen kwaliteitscultuur te werken op verschillende niveaus: de vakgroep, de opleiding, het departement, de instelling en de sector. Dergelijke lijst kan de indruk wekken dat er voor wat betreft kwaliteitscultuur ‘one best way’ zou bestaan. Dat is allicht een illusie gezien de verscheidenheid in de interne en externe context waarin organisaties en deelorganisaties zich bevinden. Bovendien blijkt uit onderzoek in het hoger onderwijs in Vlaanderen dat er minsten twee typeculturen bestaan die tot goede resultaten leiden, met name de IKZ-cultuur en de Teamcultuur (Berings, 2001; Berings, 2006; Berings, 2010). Hetzelfde onderzoek toont wel aan dat globaal gesproken de collectieve gerichtheid de hoogste bijdrage levert tot zowel de ontwikkeling van IKZ, de tevredenheid van de studenten en de tevredenheid van het personeel. Maar tegelijk zijn er ook aanwijzingen dat het om een ‘en-en’-verhaal gaat. Naast de collectieve gerichtheid dragen ook systeem-, innovatie- en mensgerichtheid bij tot een hogere studententevredenheid.Lees verder: 5.2.5   Concurrerende waarden
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!