Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.2 Descriptoren Internationalisering

auteur: Wim Hoste

Rationale

Doorheen de evolutie van internationalisering in het hoger onderwijs, hebben beleid, instellingen, instanties voor accreditatie en kwaliteitszorg regelmatig geworsteld met de doelstellingen, impact en return on investment van internationalisering.

Is internationalisering van het hoger onderwijs een doel op zich? Of is het een middel om de inzetbaarheid van afgestudeerden te verhogen? Is het een antwoord op een globale economie of is het een intrinsiek kenmerk van een goede hogeronderwijsinstelling zonder meer?

Levert internationalisering in se iets op aan de samenleving of blijft het beperkt tot de elite die er gebruik kan van maken en er toegang toe heeft? Betekent internationalisering afstappen van de eigen identiteit, het aanpassen van verworven structuren en procedures of is het een meerwaarde en een verrijking voor de instelling die zich als lerende organisatie verder kan ontplooien?

Het zijn allemaal vragen die het discours over internationalisering beheersten en nog steeds beheersen. Doorheen het hele proces van meer congruentie in het hoger onderwijs, met o.m. de creatie van de European Higher Education Area (EHEA) en later het Bolognaproces, werd duidelijk dat beleid en instellingen het belang van internationalisering erkenden. Toch rees meer dan eens de vraag – niet in het minst ter overtuiging van de sceptici - wàt internationalisering dan wel betekent, welke meerwaarde het oplevert voor alle betrokkenen en hoe de kwaliteit wordt bewaakt van een domein waaraan ook aanzienlijk wat financiële middelen worden besteed. Die vragen beantwoorden is niet zo evident.

Eén van de interessante aspecten aan het uitrollen van het Bolognaproces was dat in elk land of in elke regio met bevoegdheid voor hoger onderwijs een team van Bolognapromotoren (later Bologna-experts) werd samengesteld. Dit team diende die uitrol mee te ondersteunen, het beleid mee te adviseren en te zorgen voor ondersteuning en overleg met andere promotoren of experts van andere landen of regio’s.

De hierboven opgeworpen vragen kwamen ook bij de Bologna-experts meermaals aan bod. Geconfronteerd met de aangegeven context en met de vaststelling dat structuur en systematiek in internationalisering een aanzet van antwoord konden bieden op de vragen en bedenkingen, beslisten de Vlaamse Bologna-experts tot het ontwikkelen van een set Descriptoren Internationalisering. Deze descriptoren zijn een middel om aan te tonen dat internationalisering op een structurele en kwaliteitsvolle manier deel uitmaakt van het beleid van een hogeronderwijsinstelling. De descriptoren hebben niet als doel normerend te zijn, ze geven richting aan een beleid in ontwikkeling en ze kunnen fungeren als richtkader voor kwaliteitszorg. Door het beleid in beeld te brengen, vermijdt een instelling, opleiding of faculteit de kritiek van de onduidelijkheid en kan er een gericht beleid worden gevoerd en gericht geïnvesteerd.Lees verder: 3.2.1   Descriptoren
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!