Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.1.1 Doelen en bedoelingen van het ICOMs-instrument voor hogeronderwijsopleidingen

Het instrument is eenvoudig en beknopt gehouden zonder te herhalen wat bestaande instrumenten voor internationalisering van bv. de Bologna-experts of de NVAO in een opleiding beogen. De ICOMs-instrumenten zijn eerder complementair aan bv. de descriptorenlijst van de Bologna-experts of het Bijzonder Kwaliteitskenmerk, met name voor:

1. de volgende items van Bologna-experts 1

 • Er is zorg voor de kwaliteit van de internationaal georiënteerde activiteiten in de instelling / opleiding.
 • Internationale / interculturele competenties maken deel uit van de beoogde leerresultaten van de opleiding en zijn dan ook terug te vinden in de beschrijving van het curriculum.
 • Er zijn aantoonbare Internationalisation at home-activiteiten (zowel in het curriculum / onderwijs als op de campus) ingebouwd die bijdragen tot het behalen van internationale en interculturele competenties.
 • De instelling ondersteunt taalontwikkeling bij haar studenten.

2. de volgende descriptoren uit het NVAO-kader voor het assessment van Internationalisering 2

 • Learning outcomes: the intended international and intercultural learning outcomes defined by the programme are a clear reflection of its vision on internationalisation.
 • Student assessment: the methods that are used for the assessment of students are suitable for measuring the achievement of the intended international and intercultural learning outcomes.
 • Graduate achievement: the programme can demonstrate that the intended international and intercultural learning outcomes are achieved by its graduates.
 • Teaching and learning: Curriculum: the content and structure of the curriculum enable the achievement of the intended international and intercultural learning outcomes.
 • Teaching methods: the teaching methods enable the achievement of the intended international and intercultural learning outcomes.

Bij het ontwikkelen van het ICOMs-instrument speelden de volgende criteria een bepalende rol:

 • Gericht zijn op de vijf gedefinieerde ICOMs-velden.
 • Toegankelijk zijn: het instrument spreekt opleidingen aan om hun curriculum te onderzoeken naar integratie van de ICOMs omdat het niet veel tijd vraagt en de vragen eenvoudig zijn. Verder zijn de resultaten eenvoudig te interpreteren en visueel ondersteund.
 • Aanzetten tot reflectie en debat binnen een opleidingsteam over internationale leerresultaten in het curriculum binnen de context van de opleiding en het beroepsveld.
 • Inspireren tot acties en ontwikkeling van initiatieven en visies in de toekomst om internationalisering in het curriculum voor alle studenten in te kantelen.

Het instrument bestaat uit twee delen: een vragenlijst voor docenten en een bevraging van het opleidingsmanagement.


1 http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/descriptoren-internationalisering-hoger-onderwijs-bologna-experten-2009-2011
2 http://www.nvao.net/page/downloads/Beoordelingskader_BKK_Internationalisation_14-11-2011.pdfLees verder: 3.1.2   Het deelinstrument om docenten te bevragen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!