Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.2.2 Gebruik van de descriptoren Internationalisering

Descriptoren als beleidsinstrument

De descriptoren, zoals hierboven beschreven, zijn een uitstekend instrument om als instelling, opleiding of faculteit het eigen beleid vorm te geven. Een toetsing van het gevoerde beleid aan de descriptoren kan een indicatie geven van de domeinen waaraan nog moet worden gewerkt en waarop nog actiever moet worden ingezet, gelet op de actuele tendensen.

Ook bij het (op)nieuw uittekenen van een geïntegreerd beleid rond internationalisering kunnen de descriptoren een leidraad zijn voor het leggen van accenten, het faseren van het proces door bv. prioriteiten vast te leggen. Daarnaast blijft steeds duidelijk welke aspecten er verder in het proces een beleid dienen te worden opgestart.

Door de descriptoren kan het beleid het overzicht bewaren en ontwikkelt het een langetermijnperspectief in het realiseren van een geïntegreerd internationaliseringsbeleid.

Descriptoren als middel voor kwaliteitszorg

De onderwijsvisitaties (waarbij een visitatiecommissie de opleidingen in vergelijkend perspectief visiteerde) werden ondertussen vervangen door instellingsaudits. Instellingen ontwikkel(d)en daartoe eigen systemen van kwaliteitszorg o.m. door middel van portfolio’s. Gelet op het al eerder vermelde spanningsveld waarop internationalisering zich beweegt als transversaal thema dat centraal wordt aangestuurd maar zijn effectieve uitwerking vindt in een opleiding of faculteit, kunnen de descriptoren richting geven aan de inhoud die op de verschillende niveaus moet worden aangeleverd om aan te tonen dat er op het vlak van internationalisering kwaliteitsvol wordt gewerkt. Het kan instellingen helpen om opleidingen en faculteiten aan boord te houden in het proces van een instellingsaudit door aan te tonen dat internationalisering een proces is dat zich uitrolt zowel op centraal als op opleidings- of facultair niveau.

Eerder werd al aangegeven dat de descriptoren op zich niet normerend zijn, dat is ook hier niet het geval. De mate waarin en de wijze waarop een instelling, faculteit of opleiding een bepaalde descriptor integreert of uitrolt, behoort tot de autonomie van de instelling.

Wel is het zo dat de aanwezigheid van de descriptorelementen op zich al een kwaliteitsverhoging met zich meebrengt. Omdat het instrument ook gezamenlijk is ontwikkeld met de hogeronderwijsinstellingen is de kans ook groter dat er voor deze descriptoren een draagvlak bestaat.

Descriptoren als tool voor benchmarking

In het kader van verantwoording en kwaliteitszorg is het goed de eigen positie te kennen met betrekking tot (delen van) internationalisering. Benchmarking onder opleidingen, faculteiten of instellingen daagt de participanten uit om over hun eigen prestaties op het vlak van internationalisering te reflecteren maar stelt hen meteen ook in staat om te leren van goede praktijkvoorbeelden van hun partner in het benchmarkingproces.

Om een dergelijk benchmarkingsproces op te zetten is het zoeken naar geschikte descriptoren of zelfs indicatoren geen evidente zaak. Vooraleer een goede benchmarking kan worden opgezet moeten de partijen het eens zijn over de specifieke context en de reikwijdte van het onderzoekskader.

De descriptoren kunnen ook hier een leidraad zijn. Gaande van de toetsing van de aanwezigheid van bepaalde descriptoren tot het uitkiezen van specifieke domeinen en daar na overleg een bepaalde norm aan koppelen, dit kan op basis van deze lijst. Ook in een internationale context kunnen de descriptoren gehanteerd worden. Beide partijen hebben immers ook hier de garantie dat de lijst van descriptoren een kwaliteitsvolle lijst is, wegens gebaseerd op de evolutie in het (inter)nationaal beleid op vlak van internationalisering, maar tevens met voldoende input van de hogeronderwijsinstellingen.Lees verder: 3.2.3   Besluit
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!