Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.5 International Conferences, Applied Psychology

ICAP – Bachelor Toegepaste Psychologie
VIVES Hogeschool studiegebied Sociaal Agogisch Werk

auteur: Eveline Le Roy

Korte beschrijving

Drie Nederlandse en drie Vlaamse hogescholen realiseren samen zeven International Conferences Applied Psychology, verder ICAP genoemd. Doelgroep zijn doorstroomstudenten opleiding Bachelor Toegepaste Psychologie.

De hogescholen beogen dat studenten zich bewust worden van het belang van internationale competenties (ICOM) via actief ervaren, stilstaan bij die ervaringen en zichzelf aansturen bij de verdere uitbouw van ICOM, en dat ze hierbij eigen accenten / prioriteiten kunnen leggen.

Deze conferenties worden een week lang simultaan residentieel georganiseerd op even veel locaties. De ICAP-conferenties kregen vorm in de schoot van het Nederlands-Vlaams overleg van de opleidingen Bachelor Toegepaste Psychologie. Elke partnerhogeschool organiseert een Nederlandstalige ICAP-conferentie in de eigen hogeschool. Als kers op de taart organiseert het consortium één centrale Engelstalige conferentie die, in een rolbeurt, door één van de partnerhogescholen gecoördineerd wordt en waaraan stafleden van alle partnerhogescholen deelnemen. De docenten verzorgen lezingen, workshops en bezoeken.

In elk ICAP-initiatief activeren de hogescholen de internationale en interculturele competenties bij de tweedejaarsstudenten en evalueren zij hun voortgang. Afhankelijk van het hoofdthema komen welbepaalde competenties expliciet of impliciet aan bod: interculturele competenties dan wel internationale vakkennis, taalvaardigheid, wereldburgerschap of internationale competenties.

Van meet af aan integreerde VIVES de ICAP-conferenties binnen de opleiding Toegepaste Psychologie als onderwijsleeractiviteit binnen het opleidingsonderdeel beroepspraktijk. Door het kleine aandeel binnen beroepspraktijk kwam ICAP hier niet volledig tot zijn recht. Tijdens de stage groeien de studenten immers doorheen alle beroepsrollen. De doelstellingen en inhoud van ICAP zijn overwegend gericht op de rol van interculturele actor.

Het toenemend belang van fysiek erkende mobiliteit (Vlaamse Gemeenschapen Europa) en de nood aan meer samenhang brachten curriculumwijzigingen met zich mee. ICAP neemt vanaf het academiejaar 2016-17 als autonoom opleidingsonderdeel van 3 ECTS een centrale plaats in binnen een uitgetekende internationale en interculturele leerlijn.

Aan deze realisatie ging heel wat overleg vooraf in de curriculum werkgroep Toegepaste Psychologie, opleidingsraad Toegepaste Psychologie, overleg binnen het opleidingsmanagementteam. Het besluit werd bekrachtigd tijdens de permanente opleidingscommissie van december 2015.Lees verder: 3.5.1   Thematiek / proces
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!