Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

2.3.2 Internationale en interculturele leerresultaten en leerresultatenduurzaamheid

Het departement Leefmilieu, Natuur en Energie bracht in mei 2016 de nota Grensoverschrijdende duurzaamheid uit. Met de medewerking van een aantal Vlaamse hogeronderwijsinstellingen werd gezocht naar het onderscheid en de mogelijkheid tot versterking van de leerresultaten voor duurzaamheid en internationale en interculturele leerresultaten.
Hoewel elk leerresultatengeheel zijn eigenheid heeft, is het aangeraden dat een opleidingsteam de kruisbestuivingen tussen de leerresultaten in kaart brengt. Op die manier worden alle leerresultaten in de praktijk van de opleiding versterkt.


Een voorbeeld van de vergelijking tussen internationale en interculturele competenties en competenties duurzaamheid uit de nota (LNE, 2016)

4. Persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling beide belangrijk.
Een derde aanknopingspunt ligt in het verschil in focus op persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke ontwikkeling. Waar internationale en interculturele competenties voornamelijk de focus leggen op de persoonlijke ontwikkeling van de student, plaatsen competenties voor duurzaamheid de maatschappelijke ontwikkeling op de voorgrond. De ad hoc werkgroep ter voorbereiding van de nota Grensoverschrijdende duurzaamheid was van mening dat beide focussen aan bod dienen te komen en in balans moeten worden gebracht in een opleiding.

Internationalisering zorgt ervoor dat grenzen worden overschreden. Niet enkel door mobiliteit, maar ook door de sterke verwevenheid met verschillende actuele thema’s. De ontwikkeling van internationale en interculturele leerresultaten is dus steeds een brug slaan naar andere relevante leerresultaten (en omgekeerd) die van pas komen voor personen en professionals in onze maatschappij.Lees verder: 2.4   Bronnen
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!