Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

2.2.3.1 Kopiėren en verfijnen

Het opleidingsteam kan ervoor kiezen om (een deel van) de internationale en interculturele competenties letterlijk over te nemen van het bestaande internationale en interculturele competentiekader. Men creëert op deze manier, naast het OLR, een aparte lijst internationale en interculturele competenties. Deze lijst kan het opleidingsteam verder verfijnen en herschrijven tot hij perfect de lading dekt van wat het opleidingsteam verstaat onder internationaal en intercultureel competent.

Internationaal en intercultureel competent in de professionele bacheloropleiding Sociaal Werk

De opleiding Sociaal Werk kiest ervoor om vier competenties te selecteren en te kopiëren uit het IIC-Kader. Deze vier competenties vormen de internationale en interculturele leerresultaten van de opleiding en beschrijven dus datgene wat de opleiding verstaat onder internationaal en intercultureel competent. Om de link niet te verliezen met het OLR, maakt de opleiding een eenvoudige matrix waarin de link duidelijk is gemaakt met de opleidingsspecifieke leerresultaten:

Kopiėren en verfijnen

Wanneer een lector zijn opleidingsonderdeel vormgeeft, kijkt hij naar het OLR én de vier internationale en interculturele leerresultaten. Zo geeft een aantal lectoren aan te werken rond het leerresultaat Kritisch bewustzijn en zij vertalen dit naar concrete (opleidingsonderdeel-) doelstellingen:

 • De student kan de Belgische sociale zekerheid plaatsen in Europees perspectief.
 • De student kan op zelfstandige wijze de actuele ontwikkelingen binnen het ruime sociale werkveld volgen.
 • De student kan de inkomensongelijkheid in België bespreken en kan deze vergelijken met andere landen.
 • De student kan het cijfermateriaal verwerken en interpreteren (ook in een internationale context).
 • De student kan de internationaal vastgelegde OESO-schalen inzake inkomens toepassen.
 • De student kan vergelijken met andere landen en de verschillen uitleggen.
 • De student kan het cijfermateriaal (internationaal) gebruiken, ontleden en interpreteren.
 • De student kan de moderne armoede situeren en België vergelijken met andere landen.

Hetzelfde wordt gedaan voor het leerresultaat Openheid, herkenning en respect:

 • De student is alert voor interculturele verschillen bij het brengen van slecht nieuws.
 • De student heeft zicht op (eigen) vooroordelen en kan deze een plek geven in het methodisch handelen.
 • De student benadert de mens in zijn totaliteit waarbij gelijkwaardigheid en partnerschap zijn uitgangspunten zijn.
 • De student kan de begrippen gelijkwaardigheid en partnerschap herkennen in praktijkvoorbeelden.

Dit is slechts een greep uit de doelstellingen van de opleiding. Elke doelstelling die een vertaling is van een internationaal of intercultureel leerresultaat krijgt de code IIC in de studiegids. Op deze manier weet de student waar en hoe hij tijdens zijn opleiding werkt aan internationale en interculturele leerresultaten.Lees verder: 2.2.3.2   Integreren in het competentieprofiel
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!