5.1 Kwaliteit van partnerschappen

eQuATIC - online Quality Assessment Tool for International Cooperation

auteur: Paul Leys

Inleiding

Na jaren van exponentiële groei in de kwantiteit van internationale samenwerking, is de laatste jaren, niet in het minst omwille van toenemende budgettaire beperkingen, binnen het hoger onderwijs de nood gegroeid aan een grotere mate van kwaliteitsborging in de samenwerkingsverbanden. Ook de kwantitatieve doelstelling om meer studentenmobiliteit te realiseren, zowel op Vlaams als op Europees niveau, gaat onvermijdelijk gepaard met de groeiende noodzaak om meer in te zetten op de kwaliteit van deze mobiliteit. Dit blijkt onder andere uit de doelstellingen van het nieuwe Erasmus+ programma en het Vlaams actieplan Brains on the Move (zie Brains on the Move actieplan mobiliteit 2013, pp 57-58: https://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/detail/brains-on-the-move-actieplan-mobiliteit-2013).

Aan de Universiteit Gent werd hiertoe een concept ontwikkeld, genaamd eQuATIC, online Quality Assessment Tool for International Cooperation. Binnen eQuATIC wordt gewerkt met een beperkt aantal gekwantificeerde indicatoren, gebaseerd op beschikbare data uit verschillende databanken. Door middel van deze indicatoren worden sterktes en zwaktes in de samenwerking met internationale partners op een eenvoudige manier in kaart gebracht en gevisualiseerd. Door zowel kwantitatieve als descriptieve data om te zetten naar een cijfer wordt snel duidelijk hoe de samenwerking met een bepaalde instelling verloopt op verschillende vlakken.

Op basis van de expertise met betrekking tot eQuATIC belastte de minister van onderwijs de Universiteit Gent in december 2014 met de coördinatie van een project ter ontwikkeling van een kwaliteitszorgmechanisme omtrent internationale partnerschappen voor het gehele Vlaamse hoger onderwijs. Hiertoe werd in de schoot van Flanders Knowledge Area een werkgroep opgericht, waartoe alle Vlaamse hogeronderwijsinstellingen werden uitgenodigd.Lees verder: 5.1.1   Wat is kwaliteit in internationale samenwerking?
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!