5.2.1 Kwaliteitscultuur: een andere kijk op kwaliteitszorg

Internationalisering en kwaliteitszorg zijn twee beleidsdomeinen die sinds de Bolognaverklaring steeds nauwer met elkaar zijn verweven. Enerzijds wordt de internationale afstemming van het onderwijs gezien als een vorm van kwaliteitsverbetering en anderzijds kan kwaliteitszorg dit proces van afstemming en harmonisering ondersteunen. Het is aan dit laatste aspect dat we in deze bijdrage aandacht willen besteden. Afstemming en harmonisering behelst immers een aantal formele, technische, administratieve en juridische aspecten, maar het proces dat daartoe moet leiden en de toepassing van de gemaakte afspraken, is en blijft mensenwerk. Net zoals kwaliteitszorg heeft ook internationalisering zijn ‘harde’ en zijn ‘zachte kant’.

Wat kwaliteitszorg betreft, werd deze tweeledigheid sterk in de verf gezet met de introductie van het begrip ‘quality culture’ in het debat over kwaliteitsvol hoger onderwijs in Europa (Bollaert, 2014; EUA, 2006; Harvey & Stensaker, 2008; Sursock, 2011; Vettori, 2012). Het idee hierachter is dat kwaliteitssystemen (beleidsdoelstellingen, richtlijnen, normen, metingen, procedures e.d.m.) een hefboom kunnen zijn voor het borgen en verbeteren van de kwaliteit, maar dat dit pas echt zal werken als dit ondersteund wordt door een adequate kwaliteitscultuur. Hierover bestaat een brede consensus. Dit blijkt onder andere uit het aantal keren dat het woord ‘quality culture’ opduikt op internationale fora rond kwaliteitszorg in het hoger onderwijs en uit het aantal recente papers en publicaties over dit onderwerp (Bendermacher, oude Egbrink, Wolfhagen & Dolmans, 2013; Berings, Beerten, Hulpiau & Verhesschen, 2011; Kleijnen, Dolmans, Willems & Van Hout, 2012; Leest, Mommers, Systermans & Verrijt, 2015). Hiertegenover staat dat het concept kwaliteitscultuur heel moeilijk te definiëren valt, waardoor niet iedereen het over hetzelfde lijkt te hebben (Berings, 2015). De term geeft wel aan dat het in elk geval gaat over kwaliteit én cultuur en hoe die twee elementen elkaar wederzijds versterken.Lees verder: 5.2.2   Kwaliteit: een meerdimensionaal concept
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!