Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

2.2.4.1 Leerresultaten als gids voor het leerproces van de student

Leerresultaten dienen een instrument te zijn voor studenten om hun leerproces in eigen hand te nemen. Zo kan het een doel zijn voor studenten om op het einde van hun opleiding een aantal activiteiten te ondernemen die aantonen dat zij werken aan één of meerdere internationale of interculturele competenties. De studenten kunnen op eigen initiatief gericht zoeken naar activiteiten die passen binnen het te bereiken leerresultaat.


Graphic Identity (GRID) in de opleiding Beeldende Kunsten

De opleiding Beeldende Kunsten geeft aan haar studenten van afstudeerrichting Grafisch ontwerp de mogelijkheid om een eigen invulling te geven aan verplichte extra-murosactiviteiten.

De oorsprong van GRID is te vinden in een aantal evoluties.

  • Door verschuivingen in het opleidingsprogramma waardoor het profiel van een student Grafisch ontwerp kan gesitueerd worden als breed gevormd enerzijds, specialistisch anderzijds, en een schare van mogelijkheden daartussen, heb je als een student steeds meer nood aan een specifiek aanbod extra-murosactiviteiten, zowel nationale als internationale.
  • Projectmatig werk, interculturele competenties en maatschappelijke dienstverlening dienen geïntegreerd te worden in het curriculum.
  • Interculturele competenties dienen in kaart te worden gebracht.
  • De studentenpopulatie bestaat steeds meer uit een zeer verscheiden groep waarmee rekening gehouden dient te worden (leervertraging, faciliteiten, werkstudenten, …)
  • Maatschappelijk, sociaal engagement moet worden beloond.

GRID is een autonoom opleidingsonderdeel en omvat 6 studiepunten (naar schatting 200 uren) te verzilveren bij afronding van de bacheloropleiding.

GRID bevat meerdere rubrieken of thema’s waarbinnen studenten zelf activiteiten kunnen uitkiezen. Eén van die thema’s is Intercultureel en Internationaal. De opleiding geeft een korte beschrijving van de leerresultaten die onder deze rubriek vallen:
Cultuur wordt gecommuniceerd via symbolische vormen, de wezenskenmerken van Beeldende Kunsten zelf. Elke (sub)cultuur heeft immers een eigen beeldtaal, en succesvolle communicatie is afhankelijk van het begrijpen van (sub)culturen. Je moet je bewust worden van de eigen culturele achtergrond (en vooringenomenheid) om boodschappen voor andere doelgroepen (subculturen) te kunnen verstaan en er vervolgens beelden voor te ontwerpen. Andere (sub)culturen vind je dus zowel in de eigen omgeving als in het buitenland. In Internationaal en Intercultureel word je uitgenodigd om in eigen land én buitenland een constructieve confrontatie aan te gaan met andere (sub)culturen.

Gevraagde prestatie:

  • Minstens één biënnale, summer school, lezing of symposium naar keuze in het buitenland (naar de verplichte in het standaard programma).
  • Minstens één expositie in het binnenland over een andere cultuur of een buitenlands kunstenaar.
  • Minstens twee meerdaagse buitenlandse studiereizen met minimum twee activiteiten per dag.Lees verder: 2.2.4.2   Leerresultaten, visie en concrete plannen als gids voor het opleidingsteam
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!