Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

2.2.4.2 Leerresultaten, visie en concrete plannen als gids voor het opleidingsteam

Een lijst met internationale en interculturele leerresultaten werkt verhelderend. Daarnaast is het nuttig om de lijst te voorzien van een aantal ondersteunende instrumenten die de vertaling ervan naar de onderwijspraktijk vergemakkelijkt.

  • Het opleidingsteam kan het geheel aan leerresultaten koppelen aan de visie die het heeft m.b.t. internationalisering, de visie op onderwijs of het opleidingsbeleidsplan.
  • Een competentiematrix waarin de leerresultaten gekoppeld zijn aan de opleidingsonderdelen kan een beter overzicht tonen van waar in het curriculum welk leerresultaat wordt ontwikkeld.
  • Een generieke beschrijving van tussendoelen of beheersingsniveaus van alle leerresultaten is een handige tool voor lectoren om te bepalen wat zij kunnen opnemen in één van hun opleidingsonderdelen.
  • In en plan van aanpak of een actieplan kunnen namen van verantwoordelijken en streefdata worden opgenomen.
  • In een evaluatieplan kan beschreven worden waarom het belangrijk is dat de leerresultaten worden getoetst, aan de hand van welke evaluatievormen dit moet gebeuren en op welk moment in de opleiding het eindniveau van het leerresultaten moet worden behaald.

Visie op internationalisering in de opleiding Agro- en Biotechnologie

De opleiding Agro- en Biotechnologie staat voor een curriculumwijziging. In het curriculum wordt de leerlijn Internationaal en intercultureel handelen geïntegreerd. Met het oog op een goede implementatie van het nieuwe curriculum door het volledige opleidingsteam, voorziet de opleiding in een visie op internationalisering, beleidsdoelen en hoofdacties. Dit vormt de achtergrondinformatie voor de leerresultaten die men op het vlak van internationaal en intercultureel handelen nastreeft.

De opleiding ABT wil studenten en docenten maximale kansen geven om internationale leerervaringen op te doen. Internationalisering van het onderwijs en de docenten stimuleert de ontwikkeling van competenties in communicatie, samenwerking, creativiteit en probleemoplossend denken. Die competenties zijn nodig om goed te kunnen functioneren in een globaliserende maatschappij.
De opleiding ABT neemt deel aan internationale partnerschappen voor studie en stage in het buitenland. Het is een uitdaging om internationalisering verder te verhogen door studentenmobiliteit en medewerkersmobiliteit te stimuleren.
Om deze uitdaging aan te gaan wordt de leerlijn internationalisering ingebouwd in het nieuwe curriculum. Multidisciplinariteit en internationalisering zullen worden uitgebreid door het voorzien van keuzemogelijkheden en het implementeren van mobility windows in het curriculum. Het verder ontwikkelen van strategische partnerschappen met bedrijven en onderwijsinstellingen met het oog op kwaliteitsverbetering en curriculumontwikkeling zal hierin heel belangrijk zijn.

De opleiding ABT heeft in haar opleidingsbeleidsplan voor de periode 2015-2021 het strategisch doel:
SD 3: De opleiding ABT verhoogt haar internationaal karakter.
OD3.1 Het vernieuwde curriculum van de opleiding ABT bevat een leerlijn internationaal en intercultureel handelen.

Belang:
Als gevolg van de moderne verkeersmiddelen en communicatiemedia komen andere volkeren en culturen dichterbij. Deze contacten moeten leiden tot wederzijdse verrijking, samenhorigheid, zin voor solidariteit en medeverantwoordelijkheid. Als opleiding willen we studenten ook tijdens hun studies de kans geven deze open visie op de wereld verder te ontwikkelen. Dit doen we enerzijds door internationalisation at home en anderzijds door ruimte in het curriculum te creëren waarbinnen studenten letterlijk buiten hun grenzen kunnen gaan en een deel van hun studies in het buitenland kunnen voltooien (met dit laatste trachten we ook de Vlaamse en Europese normen met betrekking tot internationalisering te behalen).

Hoofdacties:

  1. Bepaling van de visie op internationalisering binnen het curriculum van ABT.
  2. Vastleggen van de internationale en interculturele competenties en doelstellingen.
  3. Leeractiviteiten en evaluatievormen in kaart brengen.
  4. Implementatie, evaluatie en bijsturing van leeractiviteiten.
  5. Nieuw IIC- kader opstellen voor ABT en dit vervolgens bijsturen.Lees verder: 2.2.4.3   Leerresultaten als gids voor excellentietrajecten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!