Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

2.2.1 Missie en visie vertalen naar leerresultaten

De missie en de visie van een opleiding vormen het kompas voor de ontwikkeling van en de omschrijving van de leerresultaten. Dit vergemakkelijkt het ontwikkelingsproces, aangezien het opleidingsteam in haar missie en visie keuzes heeft gemaakt, waardoor ze duidelijk weet waarvoor de opleiding staat en wat ze zich als doel stelt in de komende jaren. Bovendien creëert men meer gedragenheid door alle innovaties te kaderen binnen de identiteit van de opleiding. De leerresultaten zullen op hun wijze transparanter zijn en meer én beter gebruikt worden door de lectoren en studenten bij het vormgeven van de onderwijsleeractiviteiten.

Om te komen tot transparante en gedragen leerresultaten dient men volgende elementen te expliciteren in de missie en de visie:

  • Een beschrijving van de rol en taken van de professional in de samenleving.
  • De wijze waarop deze professional gevormd wordt in de opleiding.
  • De wijze waarop de opleiding zich onderscheidt van andere opleidingen (= profilering).

De beste manier om te vertrekken vanuit de missie en de visie is het expliciet herhalen en interpreteren van kernwoorden uit de missie en visie in de opleidingsspecifieke leerresultaten.


De opleiding Sociaal Werk formuleert één van haar kernwaarden in haar missie als volgt:
Zelfbewust zijn, een kritische houding aannemen, kritisch kijken naar mens en maatschappij.

In de visie lezen we het volgende:
De opleiding zet met de pijler professionele identiteit sterk in op de kernwaarden en attituden die kenmerkend en noodzakelijk zijn voor de maatschappelijk assistent. Een kritische houding aannemen en de maatschappelijke relevantie van de eigen praktijk kunnen duiden zijn maar enkele aspecten die aan bod komen. Ook de onderzoekscompetenties zijn in deze pijler aan zet in functie van leren reflecteren op en de bijsturing van de (eigen) praktijk.

Ze vertaalt dit in haar opleidingsspecifieke leerresultaten als volgt:
Zichzelf en de organisatie op een kritische wijze proces- en productgericht kunnen evalueren.
Vanuit communicatie met het doelpubliek informatie kunnen verwerven, analyseren en kritisch kunnen interpreteren en verwerken.


De opleiding Lerarenopleiding: lager onderwijs formuleert haar missie en kernwaarden als volgt:
De bacheloropleiding in het onderwijs: leraar lager onderwijs van PXL-Education prikkelt elke student om zich te ontwikkelen tot een leraar die grensverleggend kan en durft denken en onderwijzen in een steeds veranderende maatschappij. Als dynamisch team vormen we een pedagogische community met een grote maatschappelijke relevantie en een breed netwerk. We werken inspirerend, betrokken en praktijkgericht.

Kernwaarden:

  • Kritisch en pluralistisch denken: Zelfbewustzijn en kritische houding aanwakkeren, respect voor verscheidenheid, openheid en tolerantie stimuleren.
  • Samen (net)werken: Samen opleiding maken met team, studenten en werkveld.
  • Geëngageerd zijn: (Em)passie en enthousiasme uitdragen, open dialoog voeren met stakeholders in een hartelijke sfeer.
  • Verantwoordelijkheid nemen: Integer en transparant handelen, verantwoordelijkheidszin bevorderen.
  • Talenten ontplooien: Kwaliteiten waarderen, groeikansen bieden, creativiteit en ondernemingszin prikkelen.
  • Innovatief handelen: Proactief zijn, grensverleggend en creatief denken, maatschappelijke ontwikkelingen opvolgen en onderwijsvernieuwingen implementeren.

Zij vertaalt dit onder meer in de volgende twee rollen en leerresultaten:
Lid van de samenleving: Informeert zich over en denkt kritisch en met een open geest na over actuele thema’s en maatschappelijke ontwikkelingen. Hij/zij kan daardoor deelnemen aan het debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief.
Rolmodel: Toont tijdens iedere interactie spontaan aan te beschikken over aan zijn rol aangepaste sociaal-emotionele competenties als verantwoordelijkheidszin, engagement, empathie en een open en kritische houding.Lees verder: 2.2.2   Leerresultaten detecteren in het domeinspecifiek leerresultatenkader
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!