4.1.2 Parallelle methodes

Naast deze manier om interculturele competentie te presenteren en evalueren bestaan er nog heel wat andere vormen online. We geven hier enkele voorbeelden die werden uitgetest en in gebruik zijn:

ICOPROMO 1 (acroniem voor Intercultural Competence for Professional Mobility): een programma dat is gebaseerd op het Gemeenschappelijk Europees Referentiekader voor talen. Het is een erg ambitieus programma, want de doelstellingen zijn niet alleen de ontwikkeling van interculturele communicatie en interactieve competenties, maar ook de integratie van taal en cultuurkennis en het kritische bewustzijn en interculturele competenties.

LOLIPOP 2 (acroniem voor Language Online Portfolio Project). Het is een actieve online versie van het Europees Taalportfolio met duidelijke interculturele dimensie. Via zelfevaluatie kunnen studenten hun niveau op gebied van taal- en interculturele vaardigheden ontdekken. Ze kunnen hierover rapporteren en hun toekomstige verbeteracties plannen. De link tussen taal en interculturele competentie is een veelbelovend voordeel. Het is de eerste keer dat een Europees Taalportfolio op deze wijze interculturele competentie incorporeert.

CEFcult 3 is een open source tool voor de evaluatie van mondelinge interculturele competentie, ontwikkeld door de KU Leuven, waarbij de makers hebben gepoogd om de evaluatie van taalvaardigheid en interculturele competentie te integreren. Daarvoor hebben ze gebruik gemaakt van INCA. De inschaling van interculturele competentie gebeurt aan de hand van zelf-, peer- en expertevaluatie en maakt gebruik van de sociale media. Verschillende presentaties en papers bespreken de uitdagingen en mogelijke oplossingen. Het belangrijkste resultaat is een online omgeving voor de evaluatie van spreekvaardigheid en interculturele competentie bij professionele communicatie. CEFcult heeft zich ertoe verbonden om een tool te ontwikkelen die zal kunnen worden gebruikt in bedrijven, diensten, agentschappen, enz.

De Autobiography 4 van de Europese Commissie heeft tot doel mensen bewust te maken, door te leren van hun interculturele ontmoetingen. Ze maken gebruik van een document waar je zowel formele als informele items kunt toevoegen. Dit kan alle soorten van ontmoetingen omvatten en het bevordert op die manier het respect voor diversiteit. De hoop is gewettigd dat de gebruiker door kritische reflectie interculturele competentie en wederzijds begrip zal ontwikkelen. De autobiografie kan in een opleidingscontext worden gebruikt. Of als een zelfevaluatie- en ontwikkelingstool.

INCA 5 (acroniem voor Intercultural Competence Assessment) werd oorspronkelijk ontwikkeld voor ingenieurs, maar wordt nu ook in andere vakgebieden gebruikt.

IEREST 6 (acroniem voor Intercultural Education Resources for Erasmus Students and their Teachers) is relatief nieuw en beoogt om een soort intercultureel pad (een set leermodules) aan te bieden aan Erasmusstudenten voor, tijdens en na hun buitenlandervaring. Het programma wil vooral studentenmobiliteit aanmoedigen en studenten ondersteunen bij hun buitenlandse ervaringen op het gebied van persoonlijke groei en intercultureel bewustzijn.

Deze lijst is absoluut niet exhaustief, maar reikt een aantal mogelijkheden op het internet aan die voor onderwijsdoeleinden kunnen worden gebruikt. Deze opsomming is enkel en alleen descriptief en bevat geen persoonlijke appreciatie.


1 http://www.intercultural-europe.org/site/database/project/icopromo-intercultural-competences-professional-mobility (bezocht op 28 juni 2016).
2 http://lolipop-portfolio.eu (bezocht op 28 juni 2016).
3 http://www.cefcult.eu (bezocht op 28 juni 2016).
4 http://www.coe.int/t/dg4/autobiography/default_en.asp (bezocht op 28 juni 2016).
5 https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/the-inca-project-intercultural-competence-assessment (bezocht op 28 juni 2016).
6 http://www.ierest-project.eu (bezocht op 28 juni 2016).Lees verder: 4.1.3   Besluit
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!