4.1 Portfolio-evaluatie en interculturele competentie

auteur: Paul Catteeuw

Inleiding 1

Er is momenteel zonder enige twijfel een grote nood aan professionals die competent zijn op het gebied van interculturele communicatie. Het is daarbij zelfs niet voldoende om één vreemde taal te kennen. De Europese Commissie 2 adviseert om – naast de moedertaal – twee vreemde talen te beheersen. Meertaligheid mag dan een enorme troef zijn, het is bijlange niet voldoende om zich interculturele communicatievaardigheden eigen te maken. De wereld wordt steeds globaler, maar tegelijkertijd krijgen we ook een glokale markt. En dat heeft onvermijdelijk tot gevolg dat we steeds meer en sneller nood hebben aan mensen die meertalig zijn en over de nodige interculturele competenties beschikken. Alhoewel interculturele competentie vaak als een soft skill wordt beschouwd, is het toch in vele opzichten een kritische succesfactor, die steeds belangrijker zal worden naarmate de culturele achtergrond van mensen, bedrijven, instituten alsmaar diverser en multicultureler wordt. Er zal altijd een noodzaak zijn om met elkaar te handelen. De lacune die bestaat door een gebrek aan opleiding in interculturele competentie moet daarom worden opgevuld. Maar onderwijs in interculturele competentie brengt ook de vraag van evaluatie met zich mee. Als we een student niet wensen te evalueren op zijn theoretische kennis van interculturele competentie, moeten we wel een schema van continue professionele ontwikkeling ontwerpen. Dergelijke methode zou een raamwerk kunnen zijn dat als startpunt kan dienen om die competentie te verwerven. Om het vaardigheidsniveau van de lerende te meten kunnen we gebruik maken van een portfolio 3, waarin er plaats is voor een initiële zelfevaluatie. Die kan leiden tot een persoonlijk activiteiten- en ontwikkelingsplan (PAP en POP) voor studenten. Een dergelijk portfolio, dat al deze elementen bevat, kan het beginpunt zijn voor een bewust proces van levenslang leren. Voor studenten is de stap van gedeeld begeleid leren naar autonoom leren een evidente stap. Het opleidingsproces is een duidelijk voorbeeld van blended learning, dat ook grotendeels op e-learning stoelt. Evaluatieportfolio’s zijn een duidelijk voorbeeld van een methodologie die op sociaal constructivisme is gebaseerd. Omdat communicatie een sleutelwoord van het raamwerk is, is talenkennis een belangrijke factor. Meer dan één taal spreken opent niet enkel deuren, het houdt die deuren ook wijd open voor verdere communicatie en samenwerking.


1 Dit artikel is een vertaling van: Paul Catteeuw, Portfolio Assessment and Intercultural Competence, in Ion Roceanu, Bogdan Logofatu, Monica Stanescu, Mirela Blaga en Anca Colibaba (red.), Quality and Efficiency in e-Learning, Boekarest, 2013, 265-271.
2 Op http://ec.europa.eu/languages/policy/learning-languages/index_nl.htm (bezocht op 28 juni 2016).
3 Paul Catteeuw, A Framework of Reference for Intercultural Competence. A 21st century Flemish Experiment in Capacity Building in Formal Education, Brussel (Faro), 2012, 36 blz. Te downloaden: via deze link (bezocht op 28 juni 2016).
Paul Catteeuw en Marleen Coutuer, ’Hogescholen werken aan interculturele communicatie. Portfolio Interculturele Communicatie in professionele bachelor’, Delta. Tijdschrift voor Hoger Onderwijs, Brussels 8 (2005), 38-45;
Paul Catteeuw en Marleen Coutuer, ‘Een portfolio voor interculturele competenties. Zoektocht naar een referentiekader interculturele communicatie’, Mores. Tijdschrift voor volkscultuur in Vlaanderen, 6-3 (2005), 15-20;
Paul Catteeuw en Marleen Coutuer, ‘Working with portfolios in a professional bachelor’, The proceedings of the eEuroInclusion International Conference “Equal Chances for Any European Language”, Iasi (Romania), 30.09-02.10.2005, 2005, 44-52;
Paul Catteeuw en Marleen Coutuer, ‘Higher education and intercultural communication: Intercultural Communication Portfolio at the Professional Bachelor Level’, in: Nancy Aalto en Ewald Reuter (red.), Aspects of Intercultural Dialogue. Theory - Research – Applications (Köln: SAXA, 2006);
Paul Catteeuw en Marleen Coutuer, ‘Portfolio interculturele competentie’, in: Eliza Gustinelly, Mursidah, Yati R. Suhardi & Kees Groeneboer (red.), Tiga Puluh Lima Tahun Studi Belanda di Indonesia. Vijfendertig Jaar Studie Nederlands in Indonesië (Depok: Kampus Universitas Indonesia, 2006), 450-462 en 462-474;
Paul Catteeuw en Marleen Coutuer, ‘Higher education and intercultural communication: Intercultural Communication Portfolio at the Professional Bachelor Level’, in: G.S. Ioannidis, S.G. Antonopoulos, D.M. Garyfallidou, A.C. Tsiokanos (eds.), eStream Conference on Streaming Technology in Education in Europe, 14-16 June, Patras/Griekenland (Patras: Patras University Press), 177-184.
Paul Catteeuw, Do engineers need to be interculturally competent?, in Cezar Scarlat, Cristian Niculescu, Catalin Alexe en Dan Dimitriu (red.), Management – Facing New Technology Challenges, Boekarest, 2013, 15-23.
Paul Catteeuw, The Lecturer Coach, in Odette Blumenfeld (red.), Linguaculture, Iasi, 2013 (2/2), 23-39.Lees verder: 4.1.1   Portfolio-evaluatie ...
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!