Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.9.1 Proces

In januari 2012 deed de staf (het opleidingsteam) het volgende voorstel aan de collega’s: elk onderwijsvak en de pedagogische didactische vakken proberen elk 6 IgSP te behalen, met een gelijke spreiding van 2 IgSP over de drie opleidingsjaren. Het volgende compromis met de collega’s kwam uit de bus:

  • elk onderwijsvak probeert 3 IgSP te behalen;
  • de pedagogisch-didactische lijn, Religie Zingeving Levensbeschouwing en Praktijk samen 12 IgSP;
  • een gelijke spreiding is niet nodig;
  • organisatie van een tweedaagse 2 PBSO gaat internationaal voor alle tweedejaarsstudenten;
  • elke student moet tijdens zijn opleiding minimum één stage doen in een multiculturele context;
  • voor elk OLOD wordt aangegeven in de ECTS-fiche hoeveel IgSP worden nagestreefd. Dit moet tot uiting komen in de leerinhouden / doelstellingen;
  • de IgSP moeten nog niet worden geëvalueerd.

Tijdens een opleidingsraad in april 2012 presenteerden twee collega’s, Wiskunde en Project Algemene Vakken, een ingevuld frame waarin ze aangaven hoe ze de IgSP probeerden te bereiken in hun vak. Zij getuigden en overtuigden zo de andere collega’s. Aan iedereen werd gevraagd om deze frames in te vullen en te posten in een gemeenschappelijke digitale map, die door iedereen kan worden geraadpleegd. Dit heeft twee voordelen: collega’s kunnen van elkaar leren door over het muurtje te gaan kijken en ze zien ook al welke collega’s hun frame reeds invulden en ter beschikking stelden, waardoor er een bepaalde groepsdruk ontstaat om het zelf ook te doen. We willen een zo objectief mogelijke stand van zaken (as is).

We voorzagen een plaats op de ECTS-fiche om het aantal IgSP (0.25 - …) in te vullen, en een verwijzing naar het nummer van de te bereiken competentie. De lijst met genummerde internationale competenties is te vinden in het begin van de studiegids. Eind mei 2012 vulden alle collega’s voor hun opleidingsonderdelen dit in.

Hoe scoorden we opleidingsbreed voor het academiejaar 2012-2013?
Elk onderwijsvak had gemiddeld 3.3 IgSP, de laagste 1.6 IgSP, de hoogste 38 IgSP. De pedagogisch--didactische lijn had 6.5 IgSP. We zagen ook dat een aantal competenties vaak werden nagestreefd, bv. (Comp 5) in staat zijn informatie uit een brede verzameling van internationale bronnen te vergaren, vergelijken en op waarde te schatten. Andere veel minder, bv. (Comp 4) in staat zijn met internationale vakgenoten en niet-vakgenoten te communiceren over een eigen project/aspect van het vakgebied. Er was een bijna gelijke spreiding over de drie opleidingsjaren van onze lerarenopleiding

In het academiejaar 2012-2013 werd een nieuwe werkgroep Internationalisering geïnstalleerd. Een van de doelstellingen was de tweedaagse 2 PBSO gaat internationaal vorm te geven. We vertrokken vanuit de 18 internationale KdG-competenties: Welke vinden we essentieel voor elke student? Welke enkel voor studenten die een buitenlands traject kiezen en welke blijven een vrije keuze? Deze lijst werd gemaakt en gemotiveerd. Als we dit toetsten aan de studiegids dan bleek dat we competentie 4, 9, 11 en 12 (zie 5. de competentielijst) wel essentieel vonden voor elke student, maar dat deze weinig aan bod kwamen in onze opleiding. Daarom namen we deze als doelstelling om onze tweedaagse vorm en inhoud te geven. Eén dag stond in het teken van vreemde talen in ons onderwijs, de andere was een cross-culturele dag. De tweedaagse ging door op 25 en 26 april 2013.

In academiejaar 2013-2014 gaven we de opleiding de tijd om de internationale competenties verder te verfijnen en te realiseren. Er werd immers gewerkt aan een globaal toetsbeleid in functie van de te behalen deelleerresultaten. En we probeerden domeinspecifiek deelleerresultaat 9 te integreren in onze eigen compententiematrix: De Bachelor in het onderwijs: secundair onderwijs neemt deel aan het maatschappelijke debat over onderwijskundige thema’s en de rol van de leraar in de samenleving, ook in internationaal perspectief.

In 2015-2016 focusten we op hoe je internationale competenties evalueert. We ontwikkelden opnieuw een gezamenlijk gedeeld digitaal platform waar elke collega kan posten hoe hij dit aanpakt met concrete vakvoorbeelden. Doel is om inspirerend te werken, omdat er heel wat collega’s vragende partij zijn.Lees verder: 3.9.2   pINTer
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!