4.2.1.2 Studie 2: Ervaringen en beoogde doelstellingen tijdens de buitenlandervaring

Om de ervaringen van de studenten in het buitenland in kaart te brengen, stelden we een digitale vragenlijst op met survey monkey. Naast het opvragen van profielgegevens, peilden we naar de eerdere buitenlandervaringen, de contacten tijdens het verblijf in het buitenland, de concrete ervaringen, en de voorbereiding en begeleiding achteraf: 129 studenten 1 vulden na hun terugkomst deze vragenlijst in.


1 74 vrouwelijke (d.i. 57,4%) en 55 mannelijke studenten (d.i. 42,6%)

Tevredenheid over contacten tijdens buitenlandervaring

Studie 2: Ervaringen en beoogde doelstellingen tijdens de buitenlandervaring

Tevredenheid over de contacten met de buitenlandse instelling, de medestudenten in het buitenland, de docenten in het buitenland en de begeleiding vanuit de eigen instelling.


De meeste studenten zijn - zoals blijkt uit deze figuur - tevreden (tevreden en heel tevreden) over de contacten met de verschillende betrokken co-actoren tijdens hun verblijf in het buitenland.

Doelstellingen van de buitenlandervaring

Met welke expliciete of impliciete doelstellingen vertrekken studenten naar het buitenland? Voor een reeks van (opgesomde) mogelijke doelstellingen konden ze aangeven of zij met deze doelstelling(en) in het achterhoofd naar het buitenland vertrokken (zie onderstaande figuur). Het opdoen van praktijkervaring in het kader van de eigen studies maar ook in functie van het latere beroepsleven, de kwaliteit van de eigen opleiding verbeteren, het gebruik van andere talen, en kennismaking met andere culturen bleken daarbij de belangrijkste factoren te zijn.

Studie 2: Ervaringen en beoogde doelstellingen tijdens de buitenlandervaring

Centrale doelstellingen in het kader van de eigen buitenlandervaring

Voor elk van de opgesomde doelstellingen vroegen we ook aan de studenten om weer te geven in welke mate ze deze doelstelling met hun buitenlandervaring hebben gerealiseerd. Onderstaande tabel geeft deze informatie weer.

Studie 2: Ervaringen en beoogde doelstellingen tijdens de buitenlandervaring

De meeste studenten bereikten de door hen vooropgestelde doelstellingen (cf. reacties in wel bereikt en helemaal bereikt).

Ervaren hoogte- en dieptepunten tijdens de buitenlandervaring

Aan de studenten vroegen we ook naar de hoogtepunten en dieptepunten die zij ervaarden tijdens hun verblijf in het buitenland. Verwijzen deze spontane vermeldingen naar groei in de eigen persoonlijke ontwikkeling of in interculturele competentie? Of verwijzen deze hoogtepunten vooral naar uitstappen en fuiven, een beeld dat leefde bij heel wat thuisblijvers 1? Onderstaande tabel geeft de opgesomde hoogte- en dieptepunten samenvattend weer.


1 Vaststelling uit eerdere onderzoeken (Simons, 2008, 2013) over de perceptie van studenten over mobiliteit

Studie 2: Ervaringen en beoogde doelstellingen tijdens de buitenlandervaring

opgesomde hoogte- en dieptepunten

* Meerdere antwoorden konden door de student worden geformuleerd. Bij hoogtepunt zijn dit 175 verschillende antwoorden, bij dieptepunt zijn dit 156 antwoorden.

Ruim een vierde van de studenten verwijst naar gemaakte uitstappen of trips als hét absolute hoogtepunt van hun verblijf in het buitenland. Evenveel studenten ervaarden hun stage of stage-opdracht als hoogtepunt van hun verblijf. Vijfentwintig studenten (d.i.14,3%) verwijzen naar het leggen van contacten met anderen. Het gaat echter vooral over contacten met medestudenten. Vijftien studenten (d.i. 8,6%) verwijzen expliciet naar het leren kennen van een andere cultuur als hoogtepunt van hun verblijf. Tien studenten groeiden door hun buitenlandervaring in zelfstandigheid. Dertien studenten verwijzen naar het fijne uitgangsleven als hoogtepunt van hun verblijf in het buitenland.

We peilden ook naar de ervaren dieptepunten. De opgesomde dieptepunten werden ingedeeld in categorieën. Het meest vermelde dieptepunt is eenzaamheid of heimwee. Maar liefst 37 studenten of bijna een vierde van de groep verwees hiernaar. Negentien studenten ervaarden als dieptepunt ruzies en meningsverschillen. Negentien studenten ervaarden geen dieptepunt. Andere opgesomde dieptepunten zijn: vertrek/afscheid (16 keer), communicatieproblemen (15 keren), confrontatie met armoede en/of discriminatie (13 keer), ziekte in buitenland (8 keer), huisvestigingsproblemen (8 keer), confrontatie met geweld (7 keer), minder leuke aankomst dan gedacht (5 keer), ziekte/overlijden van familie in België (5 keer), einde relatie (3 keer) en eentonige stage-opdracht (2 keer).

Tevredenheidsscore voor verblijf in buitenland

Studie 2: Ervaringen en beoogde doelstellingen tijdens de buitenlandervaring

Overall tevredenheidsscore voor het verblijf in het buitenland

We vroegen de studenten ten slotte om hun verblijf in het buitenland een overall score te geven op een 10-puntenschaal (gaande van 1: heel slecht t.e.m. 10: heel goed). De meeste studenten waren zeer tevreden over hun verblijf in het buitenland. Maar liefst 73,6% gaf een score tussen 7 en 10 op hun buitenlandervaring. Nog eens zeventien studenten (d.i. 13,2%) gaven een score 6. Elf studenten beoordeelden hun buitenlandervaring minder positief en gaven een score 5. Een heel kleine groep (zes studenten) was niet tevreden over hun verblijf in het buitenland. Zij gaven deze ervaring dan ook een score 4 (zie hogerstaande tabel).Lees verder: 4.2.1.3   Studie 3: Gebruik van sociale media
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!