Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.10.2 Successen / opportuniteiten

Na de internationale week worden systematisch bevragingen gedaan via een enquête (Limesurvey) en via bevragingslijsten op de studienamiddag zelf.

Uit de studentenbevragingen (25% respons) blijken volgende zaken.

Studenten

 • ervaren de internationale lessen als een meerwaarde binnen hun curriculum;
 • hebben vooral veel aan goede praktijkvoorbeelden en het zien van nieuwe technieken en methodes;
 • ervaren andere visies en modellen soms ook als verruimend;
 • verwoorden vooral dat ze hun visie zullen bijschaven na het beluisteren van een andere visie rond een thema;
 • zijn vooral enthousiast door de vele sessies die out of the box thema’s presenteren. Een thema lijkt gekend maar wordt toch op een heel andere manier aangepakt;
 • zien het omgaan met docenten vanuit een ander land (met andere gewoontes en accenten en werkvormen en vormen van communicatie) als een meerwaarde;
 • willen graag jaarlijks deelnemen aan een internationale week.

Uit de docentenbevragingen van (40% respons) blijken volgende zaken.

Docenten

 • ervaren de uitwisseling met een internationale collega als een meerwaarde;
 • integreren vooral de goede praktijkvoorbeelden in hun eigen contactmomenten met de studenten;
 • ervaren op de tweede plaats het zien van andere visies en modellen soms ook als verruimend;
 • integreren meestal het materiaal in hun opleidingsonderdelen;
 • zijn van plan extra materiaal op te zoeken rond het onderwerp (30%);
 • schaven meestal hun visie bij;
 • melden dat ze door de uitwisseling met de internationale collega at home interesse tonen om zelf op mobiliteit te gaan of om betrokken te worden bij een internationaal project;
 • noteren dat een internationale week best tweejaarlijks georganiseerd wordt.

Uit de bevragingen van externen blijken volgende zaken:

Internationale pedagogische studievoormiddag (100% respons van de directies)

Directies

 • vinden het organiseren van een internationale pedagogische studiedag een meerwaarde (100%);
 • ervaren de uitwisseling met internationale collega’s als een meerwaarde;
 • hebben evenals de leraren vooral iets aan goede praktijkvoorbeelden;
 • geven aan dat het materiaal bruikbaar is in de klassen;
 • noteren dat een internationale week best tweejaarlijks georganiseerd wordt;
 • vinden het netwerken op een dergelijke dag heel belangrijk;
 • zien de organisatie van een dergelijke voormiddag als een win-winsituatie.

Internationale studienamiddag (20% respons):

Externen

 • vinden het zeer zinvol dat ze vooraf betrokken worden in de keuze van thema’s van de workshops. Meteen kunnen scholen elementen uit hun prioriteitenplan een internationale dimensie geven;
 • vinden de topics aangeboden op de studienamiddag in 90% van de gevallen zeer goed;
 • hebben vooral nood aan goede praktijkvoorbeelden.

Algemeen kan gezegd worden dat het organiseren van een internationale week een boost geeft aan de opleiding, en de studenten en docenten uitnodigt hun visie en vaardigheden te verbreden en te verruimen. Een internationale uitbreiding van kennis en vaardigheden is een meetbaar feit.Lees verder: 3.10.3   Knelpunten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!