Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.4.1 Thematiek / proces

  • Opstart project en ontwikkeling van een eigen screeningsinstrument voor studenten en medewerkers (september 2014 - maart 2015).
  • Digitalisering van het screeningsinstrument (maart 2015).
  • Eigenlijke bevraging en responstijd door de studenten en medewerkers (mei-juni 2015 en opnieuw september 2015).
  • Rapport met de resultaten van de nulmeting (januari-februari 2016).

De eerste stap in het project bestond uit een onderzoek naar de mate waarin de opleiding VPK op dat moment reeds internationaal en intercultureel georiënteerd was. Aan de hand van een nulmeting werden gegevens verzameld die inzicht en input zouden geven voor een actieplan om internationalisering in de opleiding te versterken, zowel wat het curriculum als de integratie van de internationale, interculturele en globale dimensie in het waardenkader en de kernopdrachten van de opleiding betrof.

Het kwaliteitsraamwerk internationalisering van de opleiding zoals opgesteld door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) werd gebruikt als kader. Het vertrekt immers van een vergelijkbare visie op internationalisering (cf. supra). Bovendien concretiseert het raamwerk de term internationalisering door diverse standaarden aan te duiden waarop internationalisering betrekking dient te hebben. Tabel 1 illustreert deze standaarden en de belangrijkste criteria uit het NVAO raamwerk. Meer informatie over dit raamwerk is te vinden op de website van de NVAO zelf.

Thematiek / proces

Raamwerk voor internationalisering van de opleiding

Echter, we stelden vast dat het NVAO raamwerk tot op heden niet werd vertaald in een meetinstrument dat de stand van zaken op het gebied van internationalisering van een opleiding in kaart kan brengen. Bestaande meetinstrumenten voor internationalisering zoals het internationale competenties model ICOM, de Questionnaire for Internationalisation of the Curriculum QIC, descriptoren internationalisering Hoger Onderwijs, hebben dan weer een specifieke (zij het verschillende) focus en dekken het NVAO-raamwerk niet in zijn totaliteit. Een nulmeting van het volledige NVAO-raamwerk leek cruciaal om bestaande opvattingen, praktijken en ervaringen m.b.t. internationalisering in het curriculum en de opleiding aan de oppervlakte te brengen. Binnen de Arteveldevisie om de hogeschool via een allesomvattend en geïntegreerd internationaliseringsbeleid naar 2020 te loodsen, werd het noodzakelijk geacht om meteen alle betrokkenen aan de nulmeting te koppelen. Zowel studenten als medewerkers (onderwijzend personeel en administratief en technisch personeel) vormden het doelpubliek.

Een screeningsinstrument werd ontwikkeld op basis van hoger vernoemde bestaande meetinstrumenten, gekoppeld aan een NVAO-kader en op maat van de Arteveldehogeschool. Het bevatte een mix van gesloten en open vragen. De gesloten vragen werden beantwoord aan de hand van stellingen op een vierpuntenschaal gaande van (1) stelling eigen aan een gelokaliseerd curriculum tot en met (4) stelling eigen aan een geïnternationaliseerd curriculum. Het screeningsinstrument had tot doel om reflectie en discussie m.b.t. internationalisering van het curriculum en de opleiding VPK te stimuleren aan de hand van concrete data.

Onderstaande onderzoeksvragen stonden tijdens de dataverwerking centraal:

  1. Is er een draagvlak voor internationalisering van de opleiding?
  2. Wat zijn de opvattingen m.b.t. internationalisering van de opleiding?
  3. Hoe wordt internationalisering op curriculumniveau gezien?
  4. Waar zitten internationale/interculturele/mondiale elementen in de huidige onderwijspraktijk?


Lees verder: 3.4.2   Successen / opportuniteiten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!