Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.11.1 Thematiek / proces

De internationalisering binnen het Revaki-curriculum was tot op heden beperkt. De voornaamste redenen hiervoor zijn het Nederlandstalige onderwijsaanbod, een zeer klein aantal internationale studenten en de afwezigheid van een Master of Science Revaki in een groot deel van Europa. Bovendien beperkt de uitgaande mobiliteit zich vaak tot één maand buitenlandse stage.
VUB, en dus ook de opleiding Revaki, wenst de studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op de uitdagingen van hun latere beroepsloopbaan. Vanuit de enge verbondenheid met het werkveld (bv. met het Universitair Ziekenhuis Brussel) voelt de opleiding de sterke nood om studenten optimaal voor te bereiden op een diverse en internationale professionele omgeving.
Met de steun van het International Relations and Mobility Office trok de VUB een internationaliseringsexpert aan om opleidingen bij de internationalisering van hun curriculum te ondersteunen. Dit pilootproject startte met een tweedaags seminarie voor opleidingsverantwoordelijken en –medewerkers, en interne onderwijsexperts. Tijdens dit seminarie werden de context en terminologie toegelicht. Daarna werd voor zeven opleidingen een vervolgtraject op maat voorzien. De focus lag hierbij enerzijds op Internationalisation at home, maar anderzijds werd ook getracht mogelijkheden voor uitgaande studentenmobiliteit via mobility windows te implementeren. Het is de bedoeling om via Internationalisation at home de studenten alsnog aan te zetten om hun stage of een deel van hun studie in het buitenland te doen. Interne onderwijsexperts zullen dit proces later voor de overige opleidingen begeleiden, volgens het principe van train the trainers.
Volgende vragen vormden het vertrekpunt voor het proces:
Wat is de internationale en interculturele dimensie in onze leerresultaten? Welke leerresultaten moeten (op)nieuw gedefinieerd worden? Hoe kunnen we meten of deze internationale en interculturele leerresultaten bereikt zijn? Op welke manier kunnen de leerresultaten en hun evaluatie in de didactische aanpak van de opleidingsonderdelen geïmplementeerd worden?
Een werkgroep van docenten, stagecoördinatoren en de coördinator Internationalisering namen de bestaande leerresultaten onder de loep. Tijdens brainstormsessies werden mogelijkheden en hiaten rond internationalisering en interculturaliteit binnen het bestaande curriculum vastgesteld. Op basis van deze brainstorm formuleerde de werkgroep, met de hulp van de expert, aanvullingen op de bestaande leerresultaten. Daarnaast werden ook suggesties met betrekking tot leerlijnen rond communicatie en diversiteit vertaald naar het curriculum.
Aangezien de opleiding intussen voor een vergaande hervorming en curriculumvernieuwing koos - los van de opstart van het Internationalisation of the Curriculum (IoC)-project - konden de inzichten van het pilootproject IoC hier meteen in worden opgenomen. Om dezelfde reden echter besliste de werkgroep de praktische implementatie op korte termijn te beperken tot enkele gericht gekozen opleidingsonderdelen uit elk jaar van de opleiding.Lees verder: 3.11.2   Successen / opportuniteiten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!