Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.3.1 Thematiek / proces

Als het gaat over geïntegreerde mobiliteit (die verschilt van de klassieke Erasmusuitwisseling door de integratie in het studieprogramma), wordt vaak verwezen naar zogenaamde Mobility Windows. Aan het concept werd een studie gewijd onder leiding van Irina Ferencz (MOWIN-project). Haar typologie toont dat de windows (ook wel Mobiliteitsfenster, networked mobility, structured mobility, etc.) helemaal niet nieuw zijn, maar wel onderling sterk verschillen.

Aan de Universiteit Gent is het niet anders. Doorheen de opleidingen werden voorheen al verschillende geïntegreerde buitenlandopties aangeboden. Zij verschillen niet alleen in naam (buitenland semester, minor/major abroad, internationaal keuzevak), maar ook in duur, vorm (stage, master thesis, studie), of ze optioneel zijn dan wel verplicht, en of hun inhoud al dan niet vastligt. Ook aan de Universiteit Gent zijn dus heel wat bestaande vormen te vinden van structureel verankerde mobiliteit. De beweging naar een generiek kader valt met andere woorden niet uit de lucht.

In het ontwikkelen van een centrale aanpak kon het niet de bedoeling zijn om bestaande initiatieven in een keurslijf te dwingen. Een centrale aanpak moet vooral een kader bieden om op maat van de opleiding een buitenlandoptie in te bouwen met nadruk op de bottom-up dynamiek. Eén generieke aanpak betekent dus niet one size fits all.

Wel dient bij de ontwikkeling van zo’n kader één doel voor ogen gehouden te worden, namelijk de drempel verlagen voor studenten enerzijds, door hen meer transparantie te bieden, en voor de docenten anderzijds, door een betere monitoring van kwaliteit. De ervaring van bestaande initiatieven (bv. het China semester in de opleiding Oosterse Talen en Culturen, of het Language Immersion semester in de opleiding Toegepaste Taalkunde) leert ons dat structurele verankering in de opleiding effectief de drempel tot mobiliteit verlaagt. Bovendien maakt een meer structurele aanpak het ook mogelijk de kwaliteit beter op te volgen door selectie van buitenlandse partners en vakken vanuit het standpunt van de docenten, met duidelijke afspraken over de te bereiken leerresultaten.

Een belangrijk aspect in de ontwikkeling van het kader geïntegreerde mobiliteit is dat dit ingebed werd in de reguliere processen voor onderwijs, m.n. curriculumontwikkeling, het competentiemodel en kwaliteitszorg. Aldus is de generieke aanpak het product van drie afdelingen in de centrale administratie van de Universiteit Gent: de afdeling Onderwijskwaliteitszorg, de afdeling Studentenadministratie en studieprogramma’s en uiteraard de afdeling Internationalisering.

De afdeling Studentenadministratie en studieprogramma’s buigt zich over de implementatie van de geïntegreerde mobiliteit in het curriculum. De afdeling heeft als taak de mobiliteit zichtbaar te maken in de studiegids en de consistentie te bewaken in terminologie. Eveneens waakt zij over het naleven van de taalregeling (zie onder).

De afdeling Onderwijskwaliteitszorg ziet toe op de coherentie van de mobiliteit met de rest van het opleidingsprogramma in termen van learning outcomes: matcht de mobiliteit met de algemene missie van de opleiding en de vooropgestelde (internationale/interculturele) leerresultaten of competenties? En kunnen we garanderen dat de studenten die naar het buitenland zijn geweest dezelfde competenties hebben verworven als de thuisblijvende studenten?

De afdeling Internationalisering heeft tot slot de taak om de geïntegreerde mobiliteit te promoten, niet alleen ten aanzien van de studenten, maar ook binnen de opleidingen, en om kaders aan te reiken die ondersteuning bieden bij de selectie van geschikte partners voor het opzetten van een dergelijke structurele samenwerking. Het was ook haar initiatief om de mobiliteit te integreren in de onderwijsprocessen.

Dit alles impliceert dat het buitenlandse verblijf niet alleen wordt gevalideerd als een deel van het reguliere curriculum (met gedefinieerde competenties, credits en punten), maar ook op die manier wordt aangeboden aan de studenten: de internationale uitwisseling wordt zichtbaar geïntegreerd in de officiële studiegids als onderdeel van de zogeheten keuze-opleidingsonderdelen.


1 Zie Irina Ferencz, Kristina Hauschildt and Irma Garam (eds.), Mobility Windows. From Concept to Practice. Aca Papers on International Cooperation in Education Bonn: Lemmens Medien GmbH, 2013, pp. 40-42 e.a.

Thematiek / proces

Screenshot UGent studiegids - Bachelor of Science ChemieLees verder: 3.3.2   Aandachtspunten
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!