Inhoudsopgave

Zoek op trefwoord:


Design & CMS by Deltacom

Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

3.10 Van Childhood:child good tot de International Education Week

een internationale week van, voor en met docenten EN voor studenten EN externen: een broedplaats van internationale expertise en ontmoeting @home

auteur: Els Callens

Korte beschrijving

Sedert 2009 organiseert het studiegebied onderwijs VIVES campus Tielt (voorheen KATHO) een internationale week Childhood: child good. Deze week gaat door voor alle opleidingen Onderwijs, met name de bachelor Kleuter- en lager onderwijs en de bachelor-na-bachelor Buitengewoon onderwijs. Daarnaast zijn er ook internationaliseringactiviteiten voor alle onderzoeksgroepen (wetenschappelijk denken, erfgoededucatie, digitale school, etc.) binnen de campus. Vanuit de voorstellen van de vakgroepen en onderzoeksgroepen biedt het studiegebied Onderwijs een aanbod aan dat in het curriculum verankerd is en specifiek aan onderzoek gerelateerd is.

Dankzij de internationale week worden de studenten nog meer betrokken bij internationalisation at home input. De studenten én docenten groeien op het vlak van taalcompetenties en ze krijgen inhoudelijke internationale accenten mee die gelinkt zijn aan heel wat opleidingsonderdelen. Onderzoek krijgt op die manier ook een internationale dimensie. Docenten, leerkrachten en directies doen internationale expertise op en integreren die op een systematische manier in het curriculum. In de ontmoetingen tussen studenten, docenten, leerkrachten en internationale gasten staan ook de interculturele competenties centraal.

Deze internationale week is een uitbreiding van wat voordien een internationale studienamiddag voor externen (leerkrachten, directies, CLB, docenten) was. Een eerste dergelijke studienamiddag dateert van 2002. Toen werd het 50-jarig bestaan van de opleiding Kleuteronderwijs gevierd. Deze internationale studienamiddag voor externen werd behouden in de internationale week en breidde zich sedert 2014 uit met een internationale pedagogische studievoormiddag voor partnerscholen en werkplekscholen. Het programma van de studievoormiddag wordt telkens ontwikkeld vanuit de noden en prioriteiten rond professionalisering van de leerkrachten uit de basisscholen.

Het organiseren van een internationale week vraagt een goed opgebouwd tijdspad en een grondig uitgewerkt draaiboek.Lees verder: 3.10.1   Thematiek / proces
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!