5.1.1 Wat is kwaliteit in internationale samenwerking?

Bij de ontwikkeling van het instrument voor kwaliteitsmeting inzake internationale samenwerking werd van meet af aan rekening gehouden met een reeks van factoren die als cruciaal werden beschouwd voor het welslagen van het instrument:

  • het vatten van de complexiteit van kwaliteit;
  • het vatten van diversiteit van internationale samenwerking;
  • het vatten van diversiteit van instellingen;
  • het beperken van de administratieve belasting;
  • het hanteren van geobjectiveerde criteria;
  • het toepasbaar zijn in de dagelijkse praktijk van internationale samenwerking.

Zoals hierboven aangegeven dient een kwaliteitsmetingsysteem inzake de kwaliteit van internationale samenwerking uit te gaan van een zo breed mogelijke definitie van kwaliteit. Binnen eQuATIC wordt de kwaliteit van internationale samenwerking gezien als de combinatie van meerdere elementen: de kwaliteit van de betrokken partners, de kwaliteit van de informatie-uitwisseling en de impact die de samenwerking heeft binnen de metende instelling.Lees verder: 5.1.2   De indicatoren
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!