Flanders Knowledge Area

Handboek Internationalisering van het curriculum is een online publicatie van Flanders Knowledge Area.

1.1 You in your false securities

Ik sta zeker niet alleen met mijn overtuiging dat het hoger onderwijs zich breed moet verankeren. In zijn Advies over uitdagingen voor het Vlaamse hoger onderwijs in de 21ste eeuw (2012)1 laat de Vlaamse Onderwijsraad (VLOR) weten bezorgd te zijn gezien het Vlaamse hoger onderwijs nog onvoldoende rekening houdt met de ontzettend snelle evolutie in de wereld en hierop te weinig anticipeert. Met andere woorden: hogeronderwijsinstellingen en -opleidingen koersen op dit moment veel te weinig op een performant, doordacht kompas en blijven teveel zitten in hun cocon.

Gebeurtenissen van de laatste jaren en zeker maanden maken trouwens duidelijk dat we ook in België steeds meer geconfronteerd worden met die maatschappelijke evoluties in binnen- en buitenland en de vaak ernstige gevolgen hiervan. Denk maar aan de financieel-economische crisis, de migratiecrisis, de terreurcrisis enz. De frase uit de Bronsky Beat-songtekst You in your false securities maakt dan ook pijnlijk duidelijk dat in ons cocon blijven zitten ons vooral een vals gevoel van veiligheid bezorgt en dat we ons binnen het hoger onderwijs niet kunnen (en mogen) onttrekken aan de werkelijkheid.

Overigens is dit geen typisch Vlaams fenomeen, wat blijkt uit diverse visitaties van verschillende instellingen in Europa. Een aantal van die visitaties betrof een aanvraag voor het Bijzonder (Kwaliteits)Kenmerk Internationalisering van de Nederlands-Vlaamse Accrediteringsorganisatie (NVAO). In andere gevallen ging het om site-visits in het kader van de pilot van de Europese emanatie van dit kenmerk, het Certificate for Quality in Internationalisation (CeQuInt), een initiatief van ECA, de Europese koepel van accreditatieorganisaties. Voor de beoordeling van die bijzondere kwaliteit werden kaders uitgewerkt: Frameworks for the Assessment of Internationalisation2. Beide kaders zijn niet identiek, maar zeker op opleidingsniveau vertonen ze een aantal gelijklopende standaarden en criteria. Het eerste criterium luidt: The programme has a vision on internationalisation. This vision is supported by stakeholders within and outside the programme. Het is opvallend hoeveel opleidingen worstelen met het expliciteren van een dergelijke visie, zelfs als daar in het kader van een externe kwaliteitszorgprocedure nadrukkelijk naar wordt gevraagd. Het is vanzelfsprekend dat de meeste opleidingen die kandideren voor een dergelijk kenmerk een zeer degelijk track record hebben op het gebied van internationaliseringsactiviteiten. Ze kennen Engelstalige programma’s of programmaonderdelen met veel buitenlandse studenten en een gemengde staf, wisselen jaarlijks grote aantallen studenten uit, doen vaak aan internationaal onderzoek, hebben curricula met een expliciet internationale inslag enz. Maar het antwoord op de vraag waarom ze deze activiteiten ontplooien krijgen ze heel moeilijk op papier. Laat staan dat ze dit op systematische basis doen en daarbij consequent hun stakeholders betrekken.

Dit is overigens geen verwijt, het is een vaststelling. Hogeronderwijsopleidingen worden immers niet vaak expliciet naar hun visie gevraagd, in het algemeen, of gefocust op een specifiek onderwerp zoals internationalisering. Voor hogeronderwijsinstellingen geldt me dunkt trouwens hetzelfde, al heerst op instellingsniveau vaak de gewoonte om op gezette tijden een missie met daarvan afgeleide strategische en operationele doelstellingen op te stellen. In dat proces speelt de recente invoering van de instellingsreview een positieve rol. Hoe waardevol dergelijke oefeningen ook kunnen zijn, ook die vertrekken zelden vanuit een echte visie. Volgens Van Dale betekent visie, in deze context, immers brede blik, veel omvattend of bijzonder inzicht. Net bij die breedte en omvattendheid knelt volgens mij het schoentje. Een van de zaken die hier debet aan zijn, is wellicht de sterke verkokering van het huidige hoger onderwijs, met vaak behoorlijke schotten tussen opleidingen, departementen, vakgroepen, faculteiten. Maar, zoals gezegd, treft ook een onvoldoende toekomstgeoriënteerde maatschappijgerichtheid veel schuld.


1 Terug te vinden op http://www.vlor.be/sites/www.vlor.be/files/rho-rho-adv-001_1.pdf
2 Terug te vinden op http://ecahe.eu/home/about/projects/cequint/current-methodology/Lees verder: 1.2   You and me together fighting for our love
 
Flanders Knowledge Area

Flanders Knowledge Area

www.flandersknowledgearea.be

Study in Flanders

Study in Flanders

www.studyinflanders.be

Research in Flanders

Research in Flanders

www.researchinflanders.be

Studeer in het Buitenland

Studeer in het Buitenland

www.studeerinhetbuitenland.be

Handboek Internationalisering

Handboek Internationalisering

www.handboek-internationalisering.be

Studies and Statistics

Studies and Statistics

www.flandersknowledgearea.be / nl / projecten / studies-and-statistics

Forum

Forum

www.flandersknowledgearea.be / nl / fora

Blog

Blog

www.flandersknowledgearea.be / nl / blog

Reconfirm

Reconfirm

www.reconfirm.be

Klik hier om de andere projecten van Flanders Knowledge Area te raadplegen
Back to top
Bezig met laden,
even geduld aub!